ØSV har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet, med spesielt fokus på barn og unge.

Formålet til ØSV er

EN FOR ALLE – ALLE FOR EN

©2020 by Øvre Stordal Vel.