top of page

Bli medlem i ØSV - du også.

 

Du som medlem er med på å støtte Fjellservice med kr 265.000 i 2022. Dette utgjør 65 % av kontingenten til ØSV, og vi håper dette kan økes gjennom flere medlemmer i ØSV. 

Badeplassen er opparbeidet med støtte fra ØSV, og fremstår i dag som et friluftsområde med gapahuk, benker, flåte, brygge, avfalls kasser og broer. 

I sin tid var det ØSV som prosjekterte og finansierte HauPe broa til glede for alle skiløpere. Løypemaskina kjører opp spor hele vinteren over broa som i sin tid kostet ca 1.5 million kroner.

De siste årene er det satt opp infotavle på Overøye med hjertestarter påkoste av medlemskontingenten. I tillegg er montert 5 takbenker og grillplass.

ØSV har også bidratt til en mengde dugnader for å utbedre stier, broer (Storvass broa og broa nedenfor Fokhaugstua), gjøre Øyna enda bedre, hjelp til Arena Overøye og pådriver til sykkel og langrenn løypene fra Puske broa til Seljebotn. Du har som medlem også fått et flott turkart over dalen i Øvre Stordal.

Årlig støtte til Arena Overøye med 25000. På Årsmøtet i 2023 ble det innvilget et ekstra beløp på kr 60 000 til Arena Overøye.

Vi håper at vi i årene fremover kan fortsette vårt arbeid for finansiering av FS og alle prosjekt og arrangementer i ØSV regi, men til det trenger vi DIN STØTTE

9eb952_538a98bc51b24066ada6a2c31a2b86f6~

©2020 by Øvre Stordal Vel. 

bottom of page