Formann: Karl Erik Tørlen

Nestformann: Helge Røsvik

 

Styremedlem: Jonny Holstad

 

Styremedlem: Andreas Ludvigsen

 

Styremedlem: Jan Arne Remme

Styremedlem: Erik Westre

 

Varamedlem: Bergljot Lilleås Larsen

Revisor: Jan Sørbø

Valgkomite: Ove Løfoll, Klara Ann Lorgen, Jan Arne Hove

STYRET
i
ØSV
2022

Styret håper at mange slutter opp om ØSV gjennom å være medlem. Husk at 65% av din kontingent går til finansiering av Fjellservice (løype maskina). Kontingenten er på 1250 og kan betales til konto 3910 36 74488. Velkommen som medlem 

©2020 by Øvre Stordal Vel.