Formann: Karl Erik Tørlen

Nestformann: Olav Terje Wold 

 

Styremedlem: Bjørn Ove Olsen

 

Kasserer :Lise Busengdal 

 

Styremedlem: Frode Hagen 

 

Styremedlem: Ronny Blomvik 

 

Styremedlem: Klara Ann Lorgen

 

Varamedlem: Per Trygve Refsnes 

STYRET

i

ØSV

2020

Styret håper at mange slutter opp om ØSV gjennom å være medlem. Husk at 65% av din kontingent går til finansiering av Fjellservice (løype maskina). Kontingenten er på 1250 og kan betales til konto 3910 36 74488. Velkommen som medlem 

©2020 by Øvre Stordal Vel.